Educatieve website
Frans voor jonge kinderen

Informatie

WELKOM OP ONZE WEBSITE!

Beste ouders, beste leerkrachten, welkom op onze website. We willen jullie graag informeren over het ontstaan van Mila Lila, de meerwaarde van vreemde taalinitiatie (waarom Frans?) en de context waarin wij onze materialen gebruiken.

WIE IS MILA LILA? EN WIE ZIJN WIJ?

Mila Lila is een meisje die allerlei herkenbare dingen beleeft. Aangezien Mila Frans praat, maken de kinderen via eenvoudige liedjes, versjes en verhaaltjes kennis met de Franse taal. Als kleuterjuffen gingen we de voorbije jaren op zoek naar geschikte materialen om te gebruiken in onze klasjes. We hadden vooral nood aan eenvoudige verhalen en liedjes (wat kennis van het Frans betreft), inzetbaar en aanpasbaar doorheen het jaar, met veel aandacht voor creativiteit en eigen inbreng. Met onze expertise ontwikkelden we samen met één van onze echtgenoten, stilaan ons eigen materiaal. Door het enthousiasme van onze kleuters en bevestiging van hun ouders, beslisten we om een eigen website te maken.

WAAROM FRANS?

We kozen voor de Franse taal omdat we de drempel hiervoor willen verlagen. De drempel voor de Engelse taal is bijvoorbeeld veel lager aangezien onze kinderen (bijna)dagelijks met die taal in aanraking komen. Bovendien zeiden de taalwetten dat de eerste vreemde taal in het Nederlandstalig basisonderwijs, Frans moest zijn. Ondertussen (vanaf sept. 2017) mogen ook andere talen aangebracht worden i.p.v. of in combinatie met de Franse taal.

MEERTALIGHEID EN DIVERSITEIT

Onbekend is onbemind. We koppelen aan de liedjes en verhalen ook verwerkingsactiviteiten waarbij we extra aandacht hebben voor meertaligheid en diversiteit. We merkten uit onze klaspraktijk dat er veel mogelijkheden zijn om taal te combineren met cultuur. We vertellen over onze eigen cultuur en maken kennis met andere culturen. We ijveren voor gelijke leerkansen voor ieder kind en willen bouwen op de positieve aspecten van een multiculturele samenleving. We willen reizen in onze eigen omgeving en geven tips en suggesties om met kinderen in gesprek te gaan. De wereld ligt aan onze voeten.

POSITIEVE IMPACT!

Er zijn voor- en tegenstanders bij vreemde taalinitiatie bij jonge kinderen. Jarenlang onderzoek en onze ervaringen bevestigen de positieve impact op de ontwikkeling van kinderen. De voordelen van het aanbieden van een vreemde taal bij jonge kinderen, zijn niet te onderschatten. Jonge kinderen zijn van nature heel nieuwsgierig en leergierig. Ze vinden vreemde, anders klinkende woorden fascinerend. Jonge kinderen vinden een andere taal leuk. Plezier staat dan ook voorop…..plezier is het begin van elk leerproces. Wat je leuk vindt, doe je graag. Wat je graag doet, wil je meer doen. Wat je leuk vindt kan je ook beter onthouden. De meeste kinderen zeggen spontaan alles na, ze hebben nog geen schroom om iets verkeerds te zeggen. En anderstalige of taalzwakkere kinderen dan? Voor hen is het vaak fijn om te merken dat een andere taal voor hun vriendjes ook niet vanzelfsprekend is. Door op jonge leeftijd een andere taal aan te bieden, hoeven er nog geen einddoelen of scores nagestreefd te worden, waardoor een andere taal leren, nog geen negatieve gevoelens met zich hoeft mee te brengen. Kinderen leren geraffineerder luisteren. Onderzoek toont aan dat er in de hersenen meer neuronenbanen worden gesmeerd, wat het latere echte aanleren van een vreemde taal vergemakkelijkt.

MEER DAN WOORDEN

Taal is echter veel meer dan woorden alleen. Door een vreemde taal te ondersteunen door lichaamstaal, beeldtaal, gebaren, emoties en/of intonatie, kunnen kinderen van eenvoudige tot meer complexe boodschappen begrijpen. Het is dan ook belangrijk om steeds te combineren en/of te variëren. Vb. verbale taal + emotie + …. Of verbale taal + intonatie + beeldtaal…. Taal leer je beter in een context en niet alleen door woorden aan te reiken. Wij leerden onze moedertaal toch ook niet door eerst alleen woordjes te leren en los hiervan de theorie van zinsbouw en zinsontleding. Daarom willen we de spontane ontwikkeling volgen via het gebruik van liedjes, versjes, verhaaltjes…. Het is niet onze doelstelling om de kinderen zoveel mogelijk Frans te leren. Het is het plezier beleven aan taal, wat we zo belangrijk vinden. Het is dat plezier dat de spontane ontwikkeling stimuleert met leren tot gevolg. Welkom op onze educatieve site, welkom in de wereld van Mila Lila.