top of page

Waarom?

De eerste levensjaren zijn kinderen extra gevoelig voor het oppikken van taal. Ze worden

geboren met de aanleg om te communiceren.

 

Ondertussen is het wetenschappelijk bewezen dat hun jonge leeftijd zeer geschikt is

om meerdere talen aan te leren. Ze zijn als het ware sponsjes, die alles wat ze horen, in

zich opnemen en zich proberen eigen te maken.

 

Het gaat nog heel natuurlijk, er is sprake van spontane taalverwerving, waarbij intuïtie

een belangrijke rol speelt. Jonge kinderen kennen de grammaticaregels helemaal nog niet,

maar voelen intuïtief aan of een zin wel of niet loopt. Wanneer je dit taalgevoel voor

meerdere talen kunt ontwikkelen, is dat natuurlijk mooi meegenomen.

 

Maar er zijn meer voordelen:

• het stimuleert het switchen tussen twee talen

• het verhoogt de ontwikkeling van het (creatief) denken

• het stimuleert de wiskundige competenties, meer bepaald het abstract denken

• ze beschikken over een beter concentratievermogen

• het eerder onder de knie hebben van het technisch lezen (de vaardigheid om letters om

te zetten in klanken omdat ze sneller het verband zien tussen letters en klanken)

• het maakt het makkelijker om later nog andere talen te leren

 

Eventuele kritiek die ouders soms krijgen dat ze het beter bij “gewoon” Nederlands kunnen

houden, kunnen ze dan ook gerust naast zich neerleggen.

We zien ook dat de taalgevoeligheid begint af te nemen wanneer het kind ouder dan

zeven jaar wordt.

Maw, hoe vroeger men begint, hoe beter voor het kind

webkasteel.png
bal-klein.png
bottom of page